3D Lasermätning3D Lasermätning

Flexijet best?r av en mätanordning, som har placerats p? ett rörligt och mycket exakt stativ, anslutet till ett professionellt 3D-program. Tack vare programmet kan man hämta de mest komplexa mätningarna. Med lasern Flexijet kan man snabbt identifiera exakta uppgifter om trapph?l med olika former: rektangulära, runda, elliptiska, oregelbundna och andra.

pomiar

pomiar